ABOVE AND BEYOND

1. Modell kiválasztása

2. Személyes adatok

3. Kapcsolatfelvétel

4. Jogi információk

A nyomtatvány beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az Auto Palace Hungary Kft. és cégcsoportja piackutatás, az ügyfél-elégedettség mérése, valamint direktmarketing folytatása céljából az általam megadott elérhetőségeken megkeressen és adataimat kezelje.

Az Ön adatait a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvényben foglaltak alapján, a honlapunkon (http://landrover.hu/adatvedelem) megtalálható Adatvédelmi Szabályzat szerint kezeljük. Ezen nyilatkozata bármikor visszavonható.


Részvételi feltételek

1) Közúti programok
Bízva a résztvevők komolyságában, a szervezők értékes gépkocsit bíznak gondjaikra, amelyet meghatározott útvonalon vezethetnek. A résztvevő kizárólagos és személyes felelősséggel tartozik ezen járműért, valamint a programmal járó kockázatokért.
2) Vezetői engedély
A résztvevőnek birtokában kell lennie személygépjármű vezetésére jogosító vezetői engedélynek. A vezetői engedély eredeti példányát a rendezvény végéig magánál kell tartania, azt a vezetést megelőzően fel kell mutatnia. Amennyiben a résztvevő nem mutat fel érvényes vezetői engedélyt, semmilyen körülmények között nem vezetheti a gépkocsit. A rendezvényen TILOS részt venni eredeti vezetői engedély nélkül.
3) Közlekedési szabályok - terephasználatra vonatkozó szabályok - bírságok
A résztvevő köteles minden közlekedési szabályt, illetve a tesztvezetés során igénybe vett terepszakaszokra vonatkozó bármely egyéb szabályt betartani. Bármely olyan költséget, amely a szabályok résztvevő általi be nem tartásából, a résztvevő által elkövetett kihágásokból vagy szabálytalanságokból fakadóan merül fel, kizárólag és teljes mértékben a résztvevő köteles viselni.
Különös óvatosság javallott a terepszakaszon történő vezetés során, főleg sötétedés után. Egyedül ne hagyja el járművét, egyedül ne térjen le a kijelölt útvonalról. Személyi sérülés veszélye áll fenn. A résztvevő köteles strapabíró, zárt lábbelit viselni.
4) Jármű átadása harmadik félnek - letérés az útvonalról - áruk vagy személyek szállítása
Amennyiben a résztvevőt nem kíséri instruktor a tesztvezetésen, a jármű vezetése semmmilyen körülmények között nem adható át olyan harmadik személy részére, akinek ezt a British Automotive Hungary Kft. kifejezetten nem engedélyezte. Előzetes engedély nélkül a tesztvezetésre rendelkezésre bocsátott járművel utasok, áruk nem szállíthatók.
A jármű kizárólag a kijelölt útvonalakon vezethető. A résztvevőnek saját hatáskörében tilos eltérnie az útvonaltól, tilos meghosszabbítania azt, és tilos letérnie a közút-hálózatról.

A résztvevő teljes és személyes felelősséggel tartozik a 4. és 5. pontokban szereplő kitételek bármely természetű megsértéséért. Ebben az esetben a résztvevők biztosítási fedezete érvényét veszti, minden esetleges eseményért személyes és korlátlan felelősséggel tartoznak.

5) Biztonsági öv viselése
A résztvevőknek a tesztvezetés teljes időtartama alatt becsatolva kell tartaniuk biztonsági övüket, az ablakokat felhúzva kell tartani.
6) Utasítások adása - nem vezetői iskola
A British Automotive Hungary Kft. alkalmazottai, valamint partnerei, beleértve mindenekelőtt az autóvezető instruktorokat, teljes körűen jogosultak utasításokat adni a résztvevőknek. Minden, a fent említett személyek által adott utasítást be kell tartani annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a más személyeket, a résztvevőket vagy bármely vagyontárgyat fenyegető, a résztvevő tevékenységéből fakadó sérülésveszély. Az utasítások be nem tartása esetén a résztvevő kizárható a vezetési programból, valamint elveszíti biztosítási fedezetét.
A vezető oktató kizárólag a terepszakaszon biztosít vezetési tanácsokat. A résztvevő nem vezetői oktatási programon vesz részt, a jármű vezetése és irányítása kizárólag a résztvevő felelőssége.
7) Vezetés alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt
A résztvevők semmilyen körülmények között nem vehetnek részt az autóvezetésben, amennyiben alkoholos (véralkoholszint magasabb mint nulla) vagy kábítószeres befolyásoltság alatt állnak, vagy bármely egyéb, az autóvezetési képességüket befolyásoló gyógyszert szednek.
8) A programban részt vevő járművek biztosítása, a résztvevők felelősségi köre
a) A programban részt vevő járművekre érvényes felelősségbiztosítást- és vagyonbiztosítást kötöttünk, a járművekben, vagy harmadik félnek okozott kár esetén a résztvevő önrésze a kárösszeg 10%-a, minimum 200 000 forint.- b) A résztvevők teljes és személyes felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet szándékosan vagy súlyos hanyagságból okoztak, vagy amely a 4. pont előírásainak megsértése miatt következett be. A résztvevők teljes és személyes felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet alkoholos (véralkoholszint magasabb mint nulla) vagy kábítószeres befolyásoltság alatt, illetve bármely egyéb, az autóvezetési képességüket befolyásoló gyógyszer hatása alatt okoztak. A résztvevők felelőssége mindaddig fennáll, ameddig a résztvevő nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy az okozott károk nem az alkoholos, kábítószeres vagy gyógyszeres befolyásoltság hatására következtek be.
10) Felelősségvállalási nyilatkozat - a programon való részvétel önkéntes, a résztvevő saját felelősségére történik, a British Automotive Hungary Kft. a szándékos károkozás kivételével a felelősséget teljes körűen kizárja.
11) Baleseti biztosítás
A vezetési programra nem kötünk külön baleseti biztosítást.